Vodič veličina i označavanje materijala

Vodič veličina i označavanje materijala

Većina modela obuće standardnih je veličina, zato je najbolje da naručite broj koji najčešće nosite. Ukoliko je kod pojedinačnog modela napisano da se radi o većim ili manjim brojevima,  možete si pomoći sa tabelom.

Veličina: Standardna (cm) Manja (cm) Veća (cm)
35 22,5 22 23
36 23 22,5 23,5
37 23,5 23 24,5
38 24,5 23,5 25
39 25 24,2 25,5
40 25,5 25 26
41 26 25,5 26,5

 

Definicije određenih dijelova obuće i odgovarajući piktogrami ili pisane oznake koje se na njih odnose.